e- papers

We Have moved . . . .

Go to   >    >  >> new Site     

Search This Blog

Friday, April 3, 2009

KENYATAAN AKHBAR : SELANGOR SEDIA LAWAN KENAIKAN TARIF

6. Mengapakah tawaran Kerajaan Persekutuan kepada syarikat-syarikat konsesi dianggap sebagai penyelamat atau “Bail-Out” Barisan Nasional terhadap kronin-kroninya?

· Kerajaan Persekutuan, dengan cara membayar wang kepada syarikat-syarikat konsesi dalam jumlah yang meragukan banyaknya, dengan jelas merupakan bayaran penyelamat kepada syarikat-syarikat konsesi yang sedang menanggung hutang yang sangat banyak.

· Selepas WSIA 2006 ditandatangani, akaun syarikat konsesi didapati membayar dividen yang banyak kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang besar ini amat tidak berpatutan keranma syarikat-syarikat berkenaan sedang menanggung hutang yang besar.

· Ketua Pegawai Eksekutif –CEO– Puncak Niaga ternyata sudah dibayar gaji sebanyak RM5.1 juta sepanjang tahun 2007, manakala elaun pengurusan bulanannya sebanyak RM700,000. Sekiranya syarikat tersebut sedang menanggung hutang yang banyak, mengapakah masih membayar gaji yang sangat tinggi kepada CEO?

· Kerajaan Persekutuan masih terus menolong syarikat-syarikat kroni Barisan Nasional. Syabas didapati menaja Perhimpunan Agung Tahunan UMNO, termasuk tahun 2009. [seterusnya]


Monday, March 02, 2009 - end notes from : SYABAS v PBAThe above shows clearly that at the people of Selangor are being fleeced for its water for at every stage, Syabas charges more than double the rates charged by Perbadanan Bekalan Air (PBA) Pulau Pinang!

No comments:

Post a Comment