e- papers

We Have moved . . . .

Go to   >    >  >> new Site     

Search This Blog

Friday, May 15, 2009

V.SIVAKUMAR VS R.GANESAN


Writ Saman telah difailkan di Mahkamah Tinggi Ipoh pada pagi ini. Writ ini dikeluakan oleh Tetuan Chan & Associates, peguambela dan peguamcara. Tindakan ini adalah berlanjutan daripada kekerasan yang digunakan untuk mengheret keluar Speaker Dewan Negeri pada 7 Mei 2009. Maklumat tambahan berkaitan dengan kes ini akan dikemaskinikan dalam blog ini dari masa ke semasa.No comments:

Post a Comment